The Most Comprehensive Event on Manufacturing Robots, Software, Solutions, and SI IN ASEAN
พบกับปรากฎการณ์ใหม่ การรวมตัวครั้งสำคัญของหน่วยงานรัฐบาลและ ผู้ประกอบการ เพื่อขับเคลื่อน SMEs สู่การปรับปรุงสายการผลิตด้วยระบบ อัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพียง 4 วันเท่านั้นในงาน Manufacturing Expo นี้

รวมมาตรการรัฐเพื่อ SME โดยเฉพาะ

ในการปรับเพื่อประสิทธิภาพการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ท่านมีปัญหาเหล่านี้อยู่หรือเปล่า?

ผลิตอย่างไรให้ได้กำไรมากขึ้น

ปวดหัวเรื่องปัญหาแรงงาน

ลดความสูญเสียจากการผลิต

อยากให้งานออกมาสม่ำเสมอ

วางแผนการผลิตได้แม่นยำขึ้น

ทุกปัญหาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยตอบโจทย์ SME ได้แน่นอน

แต่ ….. ถ้าคำถามต่อไปคือ

การลงทุนจะคุ้มหรือ ?

เมื่อไหร่จะคืนทุน ?

ต้องการเงินทุนสนับสนุน ?

รัฐช่วยส่งเสริมอะไรบ้าง ?

ถ้าสนใจจะเริ่มต้นอย่างไร ?

Robotics Cluster Pavilion
มีครบทุกคำตอบ และทางเลือก

สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ 12 หน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคม บูรณาการมาตราการสนับสนุน SME ทั้งหมด ทั้งด้านการเงิน การให้คำปรึกษาทุกเรื่อง แนะนำผู้ออกแบบระบบที่เหมาะการธุรกิจของท่าน พร้อมทั้งรับยื่นขอการสนับสนุนแบบเบ็ตเสร็จ

ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ทุกประเภทที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ ขอรับการสนับสนุน โดยการแสดงความจำนงค์เบื้องต้น พร้อมศึกษาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนจริงในกิจกรรม

 1. การสัมมนา สาหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเบื้องต้น
  • รวมสิทธิประโยชน์เพื่อการใช้ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  • เลือก SI อย่างไรให้ เหมาะกับธุรกิจ
  • เริ่มการใช้หุ่นยนต์ง่ายขึ้น ด้วยเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ
 2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เขียนโครงการเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จาก BOI
 3. การบริการให้คำปรึกษาแบบ 1 ต่อ 1 โดยการนัดหมายล่วงหน้า (สำหรับผู้ที่มีแผนในการปรับเปลี่ยนแล้ว)
  • ปรับปรุงสายการผลิตอย่างไรให้คืนภาษ๊ 100%
  • ปรึกษาการยื่นเอกสารเพื่อขอรับการส่งเสริมจาก BOI
  • เช็คความพร้อมก่อนตัดสินใจใช้ระบบอัตโนมัติ
 4. การเข้ารับการปรึกษาจากทั้ง 12 หน่วยงาน
 5. พร้อมชมตัวอย่างสายการผลิตด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ SME 4.0 Showcase
ผู้ซื้อ/ผู้ประกอบการ
ผู้ส่งเสริม/ผู้สนับสนุน
เทคโนโลยี/ผู้แสดงสินค้าในงาน
เพียงแค่ท่านเริ่มคิดที่จะปรับ เราพร้อมช่วยท่านในทุกเรื่อง
 1. ช่วยประเมินความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นใจในการตัดสินใจ
 2. แนะนำมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐที่ดีและเหมาะสมที่สุดสาหรับธุรกิจของท่าน พร้อมบริการรับสมัคร
 3. อบรมระเบียบการ และเงื่อนไขเชิงเทคนิคของการเขียนโครงการ เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
 4. แนะนำการกรอก และขั้นตอนการยื่นเอกสารขอรับการสนับสนุนทุกขั้นตอน
 5. พบกับ SI ที่ผ่านการรับรอง ที่พร้อมให้คำปรึกษา และให้บริการออกแบบโครงการ
 6. ปรึกษาด้านการเงิน สินเชื่อในการลงทุนเพื่อการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

พิเศษสุด

 • ผู้ประกอบการสามารถยื่นจองสิทธิ์การใช้มาตราการภาษี และดอกเบี้ย 1% ได้ภายในงาน
 • บริษัทผู้ให้บริการ System Integrator (SI) สามารถ ขึ้นทะเบียนสมาชิก CoRE และ TARA ได้พร้อมกัน
If you have inquiries, please contact to
robotx@reedtradex.co.th
+662 686 7299.
Organized by